skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục


Mạng Thư viện dùng chung

      Để giúp bạn đọc trường Đại học Kinh Tế cũng như bạn đọc các trường đại học thỏa mãn được nhu cầu sưu tầm,tìm kiếm và khai thác thông tin, phục vụ cho việc học tập và giảng dạy cũng như nghiên cứu được hiệu quả. Thư viện trường đại học Kinh Tế không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cập nhật tài liệu và phương pháp hỗ trợ tài liệu tối ưu như: tài liệu điện tử, tài liệu bản in, các cơ sở dữ liệu…

      Với tinh thần đó và đứng trước quá nhiều lợi ích của thư viện dùng chung mang lại. Thư viện trường Đại học Kinh Tế và các thư viện thuộc trường đại học Đà nẵng đã nhanh chóng kịp thời hội nhập thư viện dùng chung. Thư viện dùng chung đã và đang phát triển khắp thế giới - là hệ thống tích hợp các thư viện đơn lẻ của các trường đại học thành một hệ thống thống nhất. Nhằm giúp các thư viện tiết kiệm kinh phí bổ sung, chia sẻ và tăng cường nguồn lực thông tin giữa các thư viện, phát huy tối đa sức mạnh tài nguyên thông tin. Không những vậy thư viện dùng chung còn là môi trường giúp các bạn đọc giao lưu và học hỏi lẫn nhau…

      Nếu trước đây khi bạn muốn tìm kiếm một tài liệu, một chủ đề nào đó kết quả tìm kiếm của bạn chỉ là một trường, thì với thư viện dùng chung giờ đây, kết quả tìm kiếm của bạn là toàn bộ tài nguyên thông tin của các thành viên. Nhờ hệ thống thống nhất, cơ sở dữ liệu sẽ kết nối với nhau, bạn vừa tiết kiệm công sức tìm kiếm, vùa tham khảo thêm được các tài liệu ở nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau.

     Bên cạnh đó, mạng mục lục (UD) còn kết nối tìm kiếm đến một cơ sở dữ liệu xuất bản trực tuyến, tích hợp trên quy mô lớn chỉ mục trong môi trường điện toán đám mây, bao phủ hàng trăm triệu tài nguyên điện tử toàn văn như các bài báo, tạp chí khoa học, sách điện tử, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật, luận văn … được thu hoạch từ các nhà xuất bản, từ kho số truy cập mở trực tuyến của hàng trăm trường đại học trên thế giới.


Cách đăng ký tài khoản:


Hướng dẫn sử dụng thư viện dùng chung:


Thư viện trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng:

      
  • Trang chủ Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng: tại đây
  •   
  • Trang chủ trường đại học Kinh tế Đà Nẵng: tại đây

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...